You are here
Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/iteevn/domains/iteevn.com/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 367
Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhNghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

Download »» Nghị định 12/2009/NĐ-CP