ISO 5001 - Quản lý năng lượng

ISO 50001 – Quản lý năng lượng

Hệ thống các tiêu chuẩn quản lý năng lượng – ISO 5001, giúp các tổ chức sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm tiền cũng như giúp bảo tồn tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. ISO 50001 hỗ trợ các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, thông qua việc phát triển một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). 

 

 

ISO 50001:2011  -  Hệ thống Quản lý Năng lượng  

ISO 50001 được dựa trên mô hình Hệ thống Quản lý cải tiến liên tục đã được sử dụng cho các tiêu chuẩn nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001. Điều này làm cho việc ứng dụng ISO 50001 dễ dàng hơn cho các tổ chức để tích hợp Quản lý Năng lượng vào những nỗ lực chung của họ để cải thiện chất lượng và quản lý môi trường. 

 

 

ISO 50001:2011 cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu cho các tổ chức:

- Xây dựng Chính sách - Sử dụng năng lượng hiệu quả hơn

- Điều chỉnh các mục tiêu ngắn và dài hạn để đáp ứng Chính sách

- Đưa ra quyết định về việc sử dụng năng lượng trên cơ sở phân tích nguồn dữ liệu,…

- Đo lường kết quả

- Xem xét và đánh giá Chính sách Hiệu quả Năng lượng, và

- Liên tục cải tiến Quản lý Năng lượng.


Ngày cập nhật 2014/07/29 Nguồn: http://www.iso.org/

Tag:

Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
125/77 Đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (08) 3898 0209 - Fax :(08) 3512 9044

Công ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu và Môi trường ITEE © 2021
Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP